DIỆT GIUN TRẮNG VÀ ỐC HẠI TRONG HỒ THỦY SINHThực nghiệm:

Ngày 10-08-2012.
Thời gian: Bắt đầu 18h30- kết thúc 20h. Tổng thời gian xử lí là một tiếng rưỡi.

Hồ thủy sinh nuôi tép có thể tích gần 10 lít. Trong hồ nhiều ốc hại và giun trắng nên nhìn mất thẩm mĩ.

- Toàn cảnh hồ nhìn chính diện

 - Tép đỏ đi dạo trong hồ

 - Sử dụng Diệt sán (DS-125) để diệt ốc hại và giun trắng trong hồ.

 - Sau vài phút, ốc bắt đầu co người vào vỏ, giun trắng bơi loạn xạ.

- Giun trắng bắt đầu chết hàng loạt, ốc hại cũng chết khắp hồ.
- Một tép con đang đi dạo trên đồi rêu.

 - Nhìn từ trên xuống, xác trắng khắp nơi.

- 1 con ốc táo đỏ đã chết vì bị trúng thuốc.

- Tép tibee có vẻ ghiền thịt giun trắng rồi.

- Thêm 1 tép nhỏ đang lang thang trên đồi rêu, ngoài ốc hại, giun trắng, còn có xác của sán nữa.


- Tép vẫn bình thản đi tìm thức ăn trong hồ như không có chuyện gì xảy ra.


 - Trong khe đá, giun trắng và sán cũng không trốn được, xác nằm la liệt.

 
- Thay 90% nước, thay sau đó châm nước mới vô như cũ, rút nước thay 90% thêm lần nữa cho sạch thuốc còn tồn dư. Nếu nước máy thì bắt buộc phải sử dụng thuốc khử clo (K-Cl3) cấp tốc dành cho tép cảnh để an toàn cho tép.

- Rút cạn nước

 - Nhìn từ trên xuống

 - Cho nước máy trực tiếp vô hồ, bắt buộc châm thuốc khử clo cấp tốc (K-Cl3) để bảo đảm an toàn cho tép.


- Hồ sau khi xử lý, ốc và giun trắng chết 90%, 10% còn trốn trong nền nên thoát được.

- Tép vẫn đi dạo trong hồ như không có chuyện gì xảy ra.